Ostatnia aktualizacja
02.07.2020

Akty prawne

LEX

Wolters Kluwer oferuje Pracownikom i Studentom UMCS w okresie do 30 czerwca br. dostęp zdalny do systemu LEX za pośrednictwem Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego. Przy logowaniu należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło konta bibliotecznego.

W przypadku utrzymania stanu epidemii przewidujemy możliwość przedłużenia dostępu w tej formule na kolejny okres. Mamy nadzieję, że ta zmiana ułatwi Państwu pracę zdalną. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach z obsługi produktu, które  pomogą w biegłym i efektywnym posługiwaniu się systemem LEX: www.szkolenia.wolterskluwer.pl


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zapewnia swoim pracownikom możliwość korzystania z systemu informacji prawnej LEX. System umożliwia zaawansowane przeszukiwanie informacji oraz aktualnej bazy dokumentów prawnych.

Korzystanie z systemu LEX jest możliwe wyłącznie z komputerów podłączonych do sieci komputerowej UMCS. Aby skorzystać z programu, wystarczy wejść na stronę sip.lex.pl. Z bazy można także korzystać, wchodząc na stronę www.lex.pl i wybierając opcję „Logowanie do LEX”, znajdującą się w górnym, prawym rogu, a następnie wybierając opcję „Dostęp przez IP” z rozwijanego menu.