Ostatnia aktualizacja
01.04.2020

Akty prawne

LEX

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zapewnia swoim pracownikom możliwość korzystania z systemu informacji prawnej LEX. System umożliwia zaawansowane przeszukiwanie informacji oraz aktualnej bazy dokumentów prawnych.

Korzystanie z systemu LEX jest możliwe wyłącznie z komputerów podłączonych do sieci komputerowej UMCS. Aby skorzystać z programu, wystarczy wejść na stronę sip.lex.pl. Z bazy można także korzystać, wchodząc na stronę www.lex.pl i wybierając opcję „Logowanie do LEX”, znajdującą się w górnym, prawym rogu, a następnie wybierając opcję „Dostęp przez IP” z rozwijanego menu.