Ostatnia aktualizacja
11.07.2024

Akty prawne

LEX

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zapewnia swoim pracownikom możliwość korzystania z systemu informacji prawnej LEX. System umożliwia zaawansowane przeszukiwanie informacji oraz aktualnej bazy dokumentów prawnych.

Korzystanie z systemu LEX jest możliwe wyłącznie z komputerów podłączonych do sieci komputerowej UMCS. Aby skorzystać z programu, wystarczy wejść na stronę ip.lex.pl.