Ostatnia aktualizacja
02.12.2021

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 88/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym UMCS oraz wynikających z tego zmian w Zarządzeniu Nr 97/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Zarządzeniu Nr 50/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UMCS w Lublinie

4 października 2021, godz.14:37

 • Wydany
  04.10.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 88/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym UMCS oraz wynikających z tego zmian w Zarządzeniu Nr 97/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Zarządzeniu Nr 50/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UMCS w Lublinie