Ostatnia aktualizacja
12.01.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wynikających z tego zmian w Zarządzeniu Nr 50/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UMCS w Lublinie

16 lipca 2021, godz.09:00

 • Wydany
  16.07.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Regulaminy, Struktura organizacyjna
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wynikających z tego zmian w Zarządzeniu Nr 50/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UMCS w Lublinie