Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

10 maja 2022, godz.13:46

 • Wydany
  10.05.2022
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej