Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 46/2022 Rektora UMCS z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania kierowników katedr oraz osób czasowo kierujących katedrą

27 kwietnia 2022, godz.15:19

 • Wydany
  27.04.2022
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 46/2022 Rektora UMCS z dnia 14 kwietnia 2022 r.  w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania kierowników katedr oraz osób czasowo kierujących katedrą