Ostatnia aktualizacja
09.04.2021

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 6.16/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 27.21/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

26 marca 2021, godz.12:21

 • Wydany
  26.03.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia podyplomowe
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 6.16/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 27.21/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020