Ostatnia aktualizacja
02.06.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 25.10/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Artystycznym od roku akademickiego 2023/2024

28 kwietnia 2023, godz.11:11

 • Wydany
  28.04.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 25.10/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego na Wydziale Artystycznym  od roku akademickiego 2023/2024