Ostatnia aktualizacja
02.06.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 23.3/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków międzywydziałowych: Geoarcheologii – studia stacjonarne jednolite magisterskie i Geowizualizacji historycznej i archeologicznej – studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilach ogólnoakademickich, prowadzonych przez Wydziały: Historii i Archeologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej od roku akademickiego 2023/2024

22 lutego 2023, godz.12:18

 • Wydany
  22.02.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 23.3/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków międzywydziałowych: Geoarcheologii – studia stacjonarne jednolite magisterskie  i  Geowizualizacji historycznej i archeologicznej – studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilach ogólnoakademickich, prowadzonych  przez Wydziały: Historii i Archeologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej od roku akademickiego 2023/2024