Ostatnia aktualizacja
29.09.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 22.23/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Rozwój zasobów ludzkich – 1,5 rocznych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii od roku akademickiego 2023/2024

27 stycznia 2023, godz.13:58

 • Wydany
  27.01.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 22.23/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Rozwój zasobów ludzkich – 1,5 rocznych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego  stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii od roku akademickiego 2023/2024