Ostatnia aktualizacja
02.10.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 22.22/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Inżynieria światłowodowa – 3,5 letnich stacjonarnych studiów inżynierskich pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Chemii od roku akademickiego 2023/2024

26 stycznia 2023, godz.15:23

 • Wydany
  26.01.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 22.22/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku: Inżynieria światłowodowa – 3,5 letnich stacjonarnych studiów inżynierskich pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Chemii od roku akademickiego 2023/2024