Ostatnia aktualizacja
29.09.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 22.21/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków: architektura informacji – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, germanistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, hispanistyka – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, lingwistyka stosowana – studia stacjonarne drugiego stopnia oraz romanistyka – studia stacjonarne drugiego prowadzonych na Wydziale Filologicznym dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024

26 stycznia 2023, godz.15:22

 • Wydany
  26.01.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr  XXV – 22.21/23 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków: architektura informacji  – studia stacjonarne pierwszego i  drugiego stopnia, germanistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia,  hispanistyka  – studia stacjonarne pierwszego  i drugiego stopnia, lingwistyka stosowana – studia stacjonarne drugiego stopnia oraz romanistyka – studia stacjonarne drugiego prowadzonych na Wydziale Filologicznym dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024


Pliki