Ostatnia aktualizacja
05.12.2022

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 20.7/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-26.7/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Uchwały Nr XXIV-26.10/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

24 listopada 2022, godz.11:08

 • Wydany
  24.11.2022
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 20.7/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-26.7/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Uchwały Nr XXIV-26.10/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych