Ostatnia aktualizacja
28.09.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 18.15/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii kończących studia od roku akademickiego 2022/23 na kierunkach: animacja kultury – studia pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika – pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia drugiego stopnia, pedagogika specjalna – studia drugiego stopnia, praca socjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia, psychologia – studia jednolite magisterskie

1 lipca 2022, godz.11:20

 • Wydany
  01.07.2022
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 18.15/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii kończących studia od roku akademickiego 2022/23 na kierunkach: animacja kultury – studia pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika – pierwszego i drugiego stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia drugiego stopnia, pedagogika specjalna – studia drugiego stopnia, praca socjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia, psychologia – studia jednolite magisterskie