Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 16.4/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie Panu dr. Andrzejowi Demczukowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską

28 kwietnia 2022, godz.15:16

 • Wydany
  28.04.2022
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV –  16.4/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie Panu dr. Andrzejowi Demczukowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską