Ostatnia aktualizacja
12.01.2022

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 10.19/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV - 6.10/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów i efektów uczenia się dla kierunku: Archeologia - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2021/22

30 września 2021, godz.12:58

 • Wydany
  30.09.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 10.19/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV - 6.10/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów i efektów uczenia się dla kierunku: Archeologia  - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych  na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2021/22