Ostatnia aktualizacja
12.01.2022

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 10.18/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 22.22/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

30 września 2021, godz.12:56

 • Wydany
  30.09.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 10.18/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 22.22/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie