Ostatnia aktualizacja
20.01.2021

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXV – 1.5/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i efektów uczenia się dla kierunku: IT Cyber Security - studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa od roku akademickiego 2020/21

2 października 2020, godz.10:53

 • Wydany
  02.10.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXV – 1.5/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów i efektów uczenia się dla kierunku: IT Cyber Security -  studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa od roku akademickiego 2020/21