Ostatnia aktualizacja
16.07.2019

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.31/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz drogi pożarowej przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie do obowiązujących przepisów p.poż.”

1 października 2018, godz.14:13

 • Wydany
  01.10.2018
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Gospodarka finansowa, Gospodarka nieruchomościami
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.31/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz drogi pożarowej przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie do obowiązujących przepisów p.poż.”