Ostatnia aktualizacja
21.08.2019

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.30/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do realizacji zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych w ramach projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

1 października 2018, godz.14:03

 • Wydany
  01.10.2018
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.30/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do realizacji zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych w ramach projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki”  realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego