Ostatnia aktualizacja
12.08.2019

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.19/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII ¬ 10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

1 października 2018, godz.10:49

 • Wydany
  01.10.2018
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny, Pracownicy: kadry
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 19.19/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII ¬ 10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych