Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 1.10/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-19.10/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad zawierania i rejestracji umów o warunkach wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz określenia ich wzorów

3 października 2016, godz.13:20

 • Wydany
  03.10.2016
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV – 1.10/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-19.10/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad zawierania i rejestracji umów o warunkach wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz określenia ich wzorów