Ostatnia aktualizacja
30.11.2023

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIII – 9.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających

26 czerwca 2013, godz.09:00

 • Wydany
  26.06.2013
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII – 9.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających