Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIII – 28.9/15 Senatu UMCS z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-19.10/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad zawierania i rejestracji umów o warunkach wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz określenia ich wzorów

5 października 2015, godz.11:08

 • Wydany
  05.10.2015
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIII – 28.9/15 Senatu UMCS z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-19.10/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad zawierania i rejestracji umów o warunkach wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz określenia ich wzorów