Ostatnia aktualizacja
30.07.2020

Akty prawne

UCHWAŁA Nr 4/O/20-7 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla nowotworzonych studiów podyplomowych na kierunku „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej” prowadzonych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii

23 lipca 2020, godz.14:01

 • Wydany
  23.07.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia podyplomowe
 • Rodzaj aktu
  Uchwała

UCHWAŁA Nr 4/O/20-7 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla nowotworzonych studiów podyplomowych na kierunku „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej” prowadzonych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii