Ostatnia aktualizacja
28.02.2024

Akty prawne

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Samorządu doktorantów UMCS z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniający Komunikat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów UMCS z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 w zakresie wysokości stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów

7 listopada 2022, godz.13:45

 • Wydany
  07.11.2022
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Doktoranci, studia doktoranckie, Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Komunikat Rektora

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Samorządu doktorantów UMCS z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniający Komunikat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów UMCS z dnia 18 października 2022 r.  w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w roku akademickim 2022/2023 w zakresie wysokości stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów