Ostatnia aktualizacja
21.08.2019

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

298

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

UCHWAŁA Nr XXIV – 26.7/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
Wydany
26.04.2019
Status
Obowiązujący
Problematyka
Doktoranci, studia doktoranckie, Regulaminy
Rodzaj aktu
Uchwała