Ostatnia aktualizacja
15.03.2019

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

287

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

Uchwały XXIV-24 dotyczące zgłoszenia kandyatów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2023
Wydany
01.03.2019
Status
Obowiązujący
Problematyka
Ogólny
Rodzaj aktu
Uchwała