Tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS

Za szczególnie wyróżniającą się podstawę i wysoką średnią ocen lub wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe student może otrzymać:

1) nagrodę pieniężną;

2) list gratulacyjny;

3) pochwałę.

Na wniosek dziekana najlepsi absolwenci mogą zostać wyróżnieni przez Rektora medalem dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej lub medalem dla najlepszego absolwenta Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Regulamin nadawania tytułu Najlepszego Absolwenta UMCS określa Zarządzenie nr 39/2008 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2008 roku:

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-39-2008-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-z-dnia-29-sierpnia-2008-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-nadawania-tytulu-najlepszego-absolwenta-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej,16396.chtm