Tydzień Pracy Socjalnej – dzień 1

21 marca – pierwszy dzień wiosny, a u nas na Wydziale Inauguracja Tygodnia Pracy Socjalnej.
Oficjalnemu otwarciu przewodniczył dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni – Dziekan Wydziału  Pedagogiki i Psychologii, który przywitał licznie zgromadzonych na auli Gości, Studentów i Pracowników Naszego Wydziału.

Kolejnym punktem programu było odsłonięcie tablicy, upamiętniającej postać prof. dr hab. Tadeusza W. Nowackiego, nestora polskiej pedagogiki pracy, związanego z naszym Wydziałem. Sylwetkę Profesora przybliżył prof. dr hab. Ryszard Bera.

Następnie wszyscy Uczestnicy zgromadzili się w auli Instytutu Pedagogiki, gdzie rozpoczęły się obrady plenarne. Tę część prowadziły dr hab. Joanna Wierzejska, prof. uczelni oraz dr Agata Świdzińska. Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Anna Kanios, która mówiła o szansach i wyzwaniach zawodów pomocowych. Kolejną prelegentką była dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. uczelni, która w niezwykle inspirujący sposób przekonywała, że pomaganie innym może być pasją. Kolejne 2 wystąpienia przygotowali Goście z innych ośrodków naukowych. Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. uczelni z Uniwersytetu Opolskiego przedstawiła założenia deinstytucjonalizacji w pracy socjalnej i pomocy społecznej. Prof. dr hab. P. Jusko z Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovak Republic, wygłosił referat pt.: Ecosocial Activities at the Department of Social Work, Faculty of Education. Na zakończenie dr Marlena Stradomska z naszej Alma Mater mówiła o założeniach pracy z osobą w kryzysie.

Po obradach plenarnych odbył się warsztat, który przygotowała dr Anna Bieganowska – Skóra, dotyczący pracy z klientem z niepełnosprawnością, w którym uczestniczyli Studenci wszystkich lat kierunku Praca socjalna.

Wydarzeniom towarzyszy wystawa pięknych zdjęć Seniorów z Dziennego Domu Seniora w Świdniku. Pracownicy Wydawnictwa UMCS przygotowali stoisko z publikacjami dotyczącymi zagadnień podejmowanych w trakcie Tygodnia Pracy Socjalnej.

Dziś było niezwykle ciekawie, inspirująco i twórczo.

Czekamy na jutro! Będzie o  tym, że warto spełniać marzenia i realizować cele. Opowie nam o tym Piotr Kuśmierzak, dziennikarz z Polsat news. Następnie przestrzeń w naszym Instytucje wypełnią organizacje pozarządowe.

 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    22 marca 2023