Dodaj własne ogłoszenie na tablicy wydziałowej

mgr Elżbieta Maksym

01.10.2019

Z przyjemnością informujemy, że udostępniliśmy wszystkim pracownikom opcję dodawania ogłoszeń na tzw. Tablicach ogłoszeń na stronach wydziałowych.

Tablice ogłoszeń powstały z myślą o publikowaniu informacji samodzielnie przez każdego pracownika posiadającego profil osobowy w serwisie UMCS. Można je znaleźć na 11 stronach wydziałowych obok aktualności. Pracownicy mają dostęp do wszystkich tablic niezależnie od tego, na którym wydziale lub w jakiej jednostce pracują.

Rekomendujemy publikowanie tam informacji o charakterze organizacyjnym, w szczególności dotyczących:

  • jednorazowych zmian w harmonogramie zajęć i konsultacji,
  • terminów sesji egzaminacyjnej,
  • zapisów na zajęcia,
  • spraw socjalnych,
  • spraw organizacyjnych związanych z tokiem studiów.

W przypadku ogłoszeń o charakterze ogólnym, np. dotyczących wydarzeń, konferencji, publikacji itp., prosimy o dalsze korzystanie z pośrednictwa redaktorów stron internetowych i publikowanie informacji w aktualnościach.

Niektóre możliwości tablicy ogłoszeń:

  • ustawienie daty końca publikacji ogłoszenia, dzięki której wszystkie wyświetlane wpisy są aktualne,
  • edycja wcześniej dodanych ogłoszeń,
  • podgląd ogłoszenia przed publikacją.

Aby opublikować ogłoszenie, zaloguj się do swojego profilu osobowego, a następnie:

1. Wybierz opcję "tablica ogłoszeń" znajdującą się w prawym górym rogu panelu administracyjnego.


2. Wybierz opcję "Dodaj ogłoszenie".

3. Wybierz odpowiedni wydział i kliknij przycisk "Dalej".

4. Dodaj treść ogłoszenia, ustaw daty publikacji, a następnie zaznacz, czy ma być widoczne w serwisie (aktywny/roboczy) i zapisz zmiany.