Szkolenie: „Komunikacja ze studentem w trudnej sytuacji”

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestnika z problematyką czynności podejmowanych w sytuacji trudnej. Podczas szkolenia szeroko omówione zostanie zagadnienie sytuacji trudnych, które mają miejsce w środowisku akademickim i rówieśniczym.

Termin:

Wtorek 23.01.2018 r. Instytut Psychologii UMCS, Plac litewski 5, 20-080 Lublin

I – wtorek 13.15 – 16.30, sala 77 (II piętro) Instytut Psychologii UMCS

II – wtorek 16.45 – 19.30, sala 77 (II piętro) Instytut Psychologii UMCS

Zapraszamy na warsztaty przedstawicieli Kół Naukowych z UMCS, wolontariuszy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką pomocową.

Opis szkolenia:

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestnika z problematyką czynności podejmowanych
w sytuacji trudnej. Podczas szkolenia szeroko omówione zostanie zagadnienie sytuacji trudnych, które mają miejsce w środowisku akademickim i rówieśniczym.

Podczas szkolenia analizie zostaną poddane przypadki z praktyki psychologicznej.

Forma: zajęcia teoretyczne i praktyczne

Ilość godzin: 3 godziny

Program szkolenia zawiera tematykę związaną m.in. z:

a)   Zachowaniami trudnymi w środowisku rówieśniczym i akademickim

a)      Psychologia traumy

b)      Psychologia w sytuacjach ekstremalnych

c)      Dobrostan psychiczny

d)     Profilaktyka

e)      Pomoc psychologiczna

f)       Propedeutyka suicydologii

 

Co można zyskać biorąc udział w warsztatach?

- poznanie siebie i swoich możliwości,

- zyskanie niezbędnej wiedzy – know how – jak udzielać pomocy rówieśniczej,

- zwiększenie swojej świadomości,
- zwiększanie zaufania społecznego,

- poznanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu
i życiu.

Warsztaty są realizowane w ramach Projektu „Dobre życie” realizowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Prowadzący: mgr Marlena Stradomska, mgr Konrad Harasim

Ilość osób ograniczona.

Zgłoszenia na adres e-mailowy: stradomskamarlena@onet.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2018