Sympozjum Naukowe „Kreatywność w edukacji”

Zapraszamy na II Międzynarodowe Sympozjum Naukowym „Kreatywność w edukacji”, które odbędzie się 24-25 maja 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Wydział Pedagogiki  i Psychologii, Instytut Pedagogiki,

Zakład Dydaktyki

zapraszają na

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Kreatywność w edukacji

Celem Sympozjum jest umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń, doskonalenie innowacyjnego warsztatu zawodowego oraz nawiązanie szerokiej współpracy z przedstawicielami różnych środowisk. Adresowane jest do wszystkich osób zajmujących się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnych obszarach: pracowników nauki, studentów oraz nauczycieli-praktyków, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, terapeutów, twórców i animatorów kultury. Organizatorzy proponują zatem dialog wokół takich zagadnień jak:

 • W kręgu pojęć i znaczeń: inicjatywa i przedsiębiorczość, wyobraźnia, twórczość, kreatywność, innowacja;
 • Wymiary kreatywności w edukacji;
 • Kreatywność jako kompetencja nauczyciela;
 • Twórczy nauczyciel - twórczy uczeń;
 • Środowisko sprzyjające kreatywności;
 • Kreatywność w pracy z uczniami o różnych potrzebach.

Program Sympozjum obejmuje wykłady, dyskusje w sekcjach oraz zajęcia warsztatowe prowadzone przez ekspertów z Polski i zagranicy, którzy podzielą się swoją wiedzą i pasją na temat idei i rozwiązań w zakresie promocji i rozwijania twórczego myślenia i działania. Wystąpienia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.

Dla Pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii wstęp na wykłady i warsztaty jest wolny.

Miejsce: Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin

Program»

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie na Sympozjum

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS
teresa.parczewska@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretarze Konferencji:

dr hab. Beata Bednarczuk
beata.bednarczuk@poczta.umcs.lublin.pl

dr Bernardyna Ceglińska
bernardyna.ceglinska@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  16 maja 2019