Spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami na WBiB

Relacja ze spotkania naukowców UMCS z przedstawicielami świata biznesu i samorządu, które odbyło się 20 stycznia 2014 r.

20 stycznia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie naukowców UMCS z przedstawicielami świata biznesu i samorządu. Tym razem gospodarzem był Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS. Celem wizyty przedsiębiorców było przedstawienie oferty badawczo-wdrożeniowej Wydziału oraz wybranych laboratoriów.

UMCS reprezentowali: Rektor - prof. Stanisław Michałowski oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - prof. Ryszard Dębicki. Gospodarzem spotkania był Dziekan Wydział Biologii i Biotechnologii prof. Kazimierz Trębacz.

Ze strony przedsiębiorców na spotkaniu pojawili się m.in. przedstawiciele branży biotechnologicznej, energetyki odnawialnej, stowarzyszeń ekologicznych oraz Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu. Reprezentowane były również Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ponadto Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zapraszając zebranych do współpracy, Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podkreślił, że potencjał uczelni wzrasta, a nowa perspektywa finansowa UE sprzyja zacieśnianiu kontaktów nauki z biznesem poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć. Aby działania te uwieńczone zostały sukcesem, bardzo istotne jest wsparcie władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu.

Na spotkaniu została zaprezentowana oferta badawcza sześciu Zakładów. Zakład Mikrobiologii Przemysłowej reprezentował prof. Janusz Szczodrak, który mówił o potencjale aplikacyjnym enzymu mutanazy oraz związków terpenów. Ofertę Zakładu Genetyki i Mikrobiologii prezentowała prof. Anna Skorupska. Prof. Marek Tchórzewski - kierownik Zakładu Biologii Molekularnej - mówił o pracach nad szczepionką przeciwko malarii. Zakład Biochemii reprezentował prof. Jerzy Rogalski, który zaprezentował pracę nad zastosowaniem procesu rozkładu celulozy w bioenergetyce. Dr inż. Sławomir Dresler i dr Małgorzata Wójcik z Zakładu Fizjologii Roślin omówili zagadnienia związane z analizą metali ciężkich w roślinach. Na koniec prof. Mariusz Gagoś - kierownik Zakładu Biologii Komórki - zapoznał zebranych z wynikami prac nad amfoterycyną B, lekiem na grzybicę organów wewnętrznych.

Po prezentacji dokonań zespołów naukowców została przedstawiona oferta wybranych laboratoriów: Zakładu Biochemii, Zakładu Biologii Molekularnej oraz Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej.

Wydarzenie ma charakter cykliczny i zostało zorganizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

Fot. A. Rożek

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2014