Skolenie z ekonomii społecznej

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”

25 października 2019 roku odbyło się szkolenie z zakresu Ekonomii społecznej i szeroko rozumianej przedsiębiorczości społecznej. Szkolenie odbywa się w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizatorem wydarzenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS jest prof. dr hab. Anna Kanios z Katedry Pedagogiki Społecznej . Działanie zostało przygotowane dla studentów kierunku praca socjalna  w ramach współpracy otoczeniem społecznym. Tematykę przybliżała studentom Pani Aneta Rozwadowska - Jachacz, trener z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ekonomii społecznej.

 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    31 października 2019