Skład Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ
DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

      Funkcję Koordynatora Zespołu ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii pełni – dr Małgorzata Chojak

 

Przedstawiciele Katedr na Wydziale Pedagogiki i Psychologii:

 1. dr hab. Anna Kanios, prof. uczelni  – Katedra Pedagogiki Społecznej 
 2. dr Jolanta Andrzejewska, prof. uczelni  – Katedra Wczesnej Edukacji
 3. dr Katarzyna Nowosad – Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 4. dr Małgorzata Brodacka – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej
 5. dr Monika Hajkowska  – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 6. dr Katarzyna Korona – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 7. dr Katarzyn Wołk – Katedra Teorii Wychowania
 8. dr Zbigniew Pakuła – Katedra Pedagogiki Kultury
 9. dr Urszula Olejnik – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 10. dr Ewa Sosnowska- Bielicz – Katedra Dydaktyki
 11. dr Robert Modrzyński – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 12. dr Dagmara Musiał – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 13. dr Maria Sidoruk  - Katedra Psychologii Społecznej
 14. mgr Joanna Pluta  - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości