Rekrutacja

Trwa rekrutacja studentów roczników dyplomowych (II rok II stopnia oraz III rok I stopnia) poszczególnych kierunków Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie do wzięcia udziału  w 2 miesięcznych krajowych płatnych stażach zawodowych w ramach projektu "Akademicki inkubator nowoczesnych kadr". W obecnym roku do udziału w stażu przystąpić mogą studenci następujących kierunków i roczników:

Studenci  III roku studiów I stopnia:

 • Europeistyka
 • Filozofia
 • Kognitywistyka
 • Kreatywność społeczna
 • Socjologia
 • Zarządzanie w politykach publicznych

Studenci II roku studiów II stopnia:

 • Europeistyka
 • Filozofia
 • Socjologia

Szczegóły dotyczące wsparcia oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu.

Rekrutacja prowadzona  będzie się w dniach: od 19 do 23 czerwca 2017r. Osoby zainteresowane udziałem w stażach proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Socjologii następujących dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • CV kandydata
 • Wypełnioną ankietę badającą motywację i bariery uczestnictwa
 • Wypełnioną ankietę kompetencji
 • Orzeczenie lub oświadczenie o niepełnosprawności – w przypadku studentów z niepełnosprawnością

Regulamin projektu oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się poniżej oraz są dostępne w Dziekanacie.

Informacje o wynikach rekrutacji podane zostaną kandydatom mailowo lub telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie listy na stronie internetowej.

Studenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani będą dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

 • Deklarację uczestnictwa w stażu
 • Formularz danych do SL2014
 • Oświadczenia do celów ubezpieczeniowych i podatkowych
 • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Przed rozpoczęciem udziału w stażu studenci podpisują umowę stażową. Umowa stażowa musi zostać podpisana w momencie, kiedy stażysta będzie posiadał status studenta, czyli przed obroną pracy.