Realizacja staży

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach projektu „Akademicki inkubator nowoczesnych kadr”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki