Tytuł projektu: "Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych - akronim projektu REEPHOT"

Nr umowy: POIR.04.01.01-00-0040/17-00

Źródło finansowania: Program FOTONIKA POIR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne Przedsięwzięcie NCBiR z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu: 3 564 355,00  zł

Termin realizacji: 01-10-2018 – 30-09-2020

Kierownik projektu: dr hab. Dorota Kołodyńska

Opis projektu: Opracowanie technologii otrzymywania wybranych związków lantanowców o wysokiej czystości ze zużytych ogniw wodorkowych. Wykorzystanie zużytych baterii Ni-MH jako źródła lantanowców to oprócz aspektu ekologicznego doskonała alternatywa dla wyczerpujących się zasobów tych pierwiastków na świecie. Opracowana unikalna, proekologiczna technologia może być wdrożona w fabrykach światłowodów.

Projekt obsługujemgr Wioletta Ostrowska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS