Redaktor honorowy - Jerzy Bartmiński

Jerzy Bartmiński, ur. 1939 w Przemyślu, profesor emeritus UMCS i IS PAN, etnolingwista, badacz semantyki, stylistyki, tekstologii, aksjologii. Studia polonistyczne odbył w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1956-1961. Członek „czynny” Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczący Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Autor ponad 500 artykułów i 12 książek autorskich: O języku folkloru 1973; Nazwiska obce w języku polskim (wspólnie z Izabelą Bartmińską), 1978 (3 wydania); Folklor – język – poetyka" 1990, Jazykovoj obraz mira: očerki po etnolingvistike 2005; Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne 2007 (dwa wydania); Językowe podstawy obrazu świata" 2006 (5 wydań), Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, London 2009; Tekstologia 2009 (wspólnie z Stanisławą Niebrzegowską-Bartmińską); Jezik – slika – svet. Etnolingvističke studije, Beograd 2011; Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, 2014; Jazyk v kontextu kultury, Praha 2016; Język w kontekście kultury czyli co dziś znaczy metafora „europejski dom”? 2018.

Redaktor tomu Współczesny język polski (5 wydań),redaktor Słownika stereotypów i symboli ludowych (od r. 1996-), tomu Lubelskie (6 części, 2011), Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów (t.1-5, 2015-2019), założyciel i wieloletni reaktor naczelny międzynarodowego rocznika „Etnolingwistyka” (t. 1-30, 1988-2018).

W  roku 2016 wyróżniony Medalem Prezydenta RP „Zasłużony dla polszczyzny”.

E-mail: jerzy.bartminski@poczta.umcs.lublin.pl