Rada redakcyjna

Dejan Ajdačić (Belgrad - Kijów)

Elena Berezovič (Jekatierinburg)

Wojciech Chlebda (Opole)

Barbara Falińska (Warszawa)

Aloyzas Gudavičius (Szawle)

Aleksy Judin (Odessa – Gent)

Marian Kucała (Kraków)

Andrzej Maria Lewicki (Lublin)

Michał Łesiów (Lublin)

Jacek Michael Mikoś (Milwaukee)

Svetlana Michajlovna Tolstaja (Moskwa)

Zuzana Profantova (Bratysława)

Hanna Popowska-Taborska (Warszawa)

Anna Wierzbicka (Canberra)

Krzysztof Wrocławski (Warszawa)