Rada redakcyjna

Dejan Ajdačić (Belgrad - Kijów)

Elena Berezovič (Ekaterinburg)

Wojciech Chlebda (Opole)

Aloyzas Gudavičius (Szawle)

Aleksy Judin (Odessa – Gent)

Jacek Michael Mikoś (Milwaukee)

Svetlana Mihajlovna Tolstaja (Moskva)

Zuzana Profantova (Bratyslava)

Hanna Popowska-Taborska (Warszawa)

Anna Wierzbicka (Canberra)

Krzysztof Wrocławski (Warszawa)