Przedmioty wliczane do średniej

LISTA PRZEDMIOTÓW UWZGLĘDNIANYCH PRZY WYLICZANIU ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z PRZEBIEGU STUDIÓW

 

Lista przedmiotów - plany studiów obowiązujące od r. ak. 2023/2024

 

 


Lista przedmiotów - plany studiów obowiązujące od r. ak. 2022/2023 dla kierunków: Praca socjalna i Psychologia

 

 

 


Lista przedmiotów - plany studiów obowiązujące od r. ak. 2021/2022 dla kierunków: Pedagogika I° i II°, Pedagogika resocjalizacyjnej, Psychologia