Przedmioty wliczane do średniej

LISTA PRZEDMIOTÓW UWZGLĘDNIANYCH PRZY WYLICZANIU ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z PRZEBIEGU STUDIÓW

 

Lista przedmiotów - plany studiów obowiązujące od r. ak. 2021/2022

dla kierunków: Pedagogika I° i II°, Pedagogika resocjalizacyjnej, Psychologia