Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii warsztaty z Projektowania „Uniwersalność +” prowadzą:

1.   dr Dorota Chimicz
2.   prof. dr hab. Anna Kanios
3.   dr Tomasz Knopik  opiekun merytoryczny ds. opracowania i wdrożenia strategii uniwersalnego projektowania w UMCS
4.   dr Krystyna Kusiak
5.   dr Małgorzata Kostka-Szymańska
6.   dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni, Prodziekan ds. Jakości kształcenia
7.   dr Marzena Okrasa - Koordynator wydziałowy
8.   dr Anna Prokopiak
9.   dr Agata Świdzińska
10. dr Katarzyna Wiejak