Promocje doktorów i doktorów habilitowanych

Promocje doktorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

17 grudnia 2021 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyły się promocje doktorów i doktorów habilitowanych. W wydarzeniu wziął udział Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. Uczelni. W pierwszej części uroczystości Prorektor dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. Uczelni zaprezentował sylwetki doktorów habilitowanych, którzy odebrali dyplomy i gratulacje.

Stopień doktora habilitowanego uzyskały:

dr hab. Anna Wiatrowska

dr hab. Anna Prokopiak

W drugiej części uroczystości prowadzonej przez Dziekana Wydziału dr hab. Andrzeja Różańskiego prof. Uczelni nastąpiła promocja doktorów, którzy zgodnie z tradycją akademicką złożyli uroczyste ślubowanie w języku łacińskim i otrzymali dyplomy. W tym dniu promowano 10 doktorów i tym samym dorobek Wydziału Pedagogiki i Psychologii od początku jego istnienia, osiągnął liczbę 383 doktorów.

Do grona doktorów dołączyli, w dyscyplinie Pedagogika:
Dr AGNIESZKA BEREZA (Promotor: PROF. DR HAB. MARIA CHODKOWSKA)
Dr ELŻBIETA KALBARCZYK  – (Promotor: PROF. DR HAB. RYSZARD BERA)
DR EWA TROJANOWSKA (Promotor: DR HAB. AGNIESZKA LEWICKA-ZELENT, PROF. UMCS)
DR DARIUSZ NOWOSAD (Promotor: DR HAB. DOROTA TURSKA, PROF. UMCS)
DR MAŁGORZATA OSIŃSKA – Promotor dr hab. Anna Wojnarska prof. Uczelni, promował Dziekan Wydziału dr hab. Andrzeja Różańskiego prof. Uczelni

W dyscyplinie psychologia:
Dr AGNIESZKA MUSZCZYŃSKA (Promotor: DR HAB. CEZARY DOMAŃSKI, PROF. UMCS)
Dr NATALIA JĘDRZEJOWSKA – (Promotor: DR HAB. ANETA BORKOWSKA, PROF.UMCS)
DR ANNA STACHYRA-SOKULSKA – ( Promotor DR HAB Katarzyna Markiewicz - Promował Dziekan Wydziału dr hab. Andrzeja Różański prof. Uczelni
DR KAROLINA LUDWIKOWSKA-ŚWIEBODA (Promotor: PROF. DR HAB. BARBARA GAWDA)
DR NATALIA JACH-SALAMON – (Promotor: PROF. DR HAB. BARBARA GAWDA)

Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych zwieńczył hymn Gaudeamus igitur.

Foto-relacja: dr Wojciech Bobrowicz, Wydział Pedagogiki i Psychologii

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    21 grudnia 2021