Program Erasmus+: międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników

Trwa proces przyjmowania wniosków pracowników UMCS na dofinansowanie krótkich wyjazdów zagranicznych w celach dydaktycznych (nauczyciele akademiccy) i w celach szkoleniowych (pracownicy administracji) w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/19.

Zasady organizacji mobilności pracowników UMCS oraz warunki kwalifikacji i dofinansowania

Termin składania uzgodnionych i odpowiednio podpisanych porozumień o mobilności (wniosków): do 5 października 2018 r. w Biurze Programu Erasmus UMCS:

  • Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Dom Studencki "Grześ", ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin, p. 12.

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2018