Program
VI Pikniku Pracowniczego UMCS

 14:00 - Rozpoczęcie Pikniku

15:45 -  oficjalne otwarcie Pikniku przez Rektora UMCS,
prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego

16:00 występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego

16:30 występ zespołu bębniarskiego Młode Djembe

17:00 koncert Urszuli
przy akompaniamencie Tomasz Momot Orkiestra

ok. 18:45 Potańcówka

  ATRAKCJE DLA DZIECI:

w godzinach 14:00 - 17:00

  • warsztaty z chemii i fizyki Uniwersytetu Dziecięcego UMCS dla najmłodszych
  • kucyki
  • warsztaty lalkarskie

 w godzinach 14:00 - 18:30

  • dmuchańce
  • gry i zabawy
  • popcorn, wata cukrowa
    Autor
    Paweł Kucharski