Rejestracja absolwentów

Piknik Pracowników i Absolwentów UMCS 2019 - rejestracja absolwentów

Niniejszy formularz obowiązuje wyłącznie absolwentów UMCS niebędących pracownikami lub emerytowanymi pracownikami Uniwersytetu.

Po przesłaniu formularza w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail karnet (upoważniający do wstępu na Piknik). Należy go obowiązkowo wydrukować celem przedstawienia ochronie bezpośrednio przed wejściem na Piknik Pracowników i Absolwentów UMCS.

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM w Państwa poczcie, gdyż niewykluczone, że tam może trafić wiadomość zawierająca karnet na Piknik.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń