Prima Educatione

  „Prima Educatione” to czasopismo recenzowane, wydawane od roku 2017, jako rocznik, w wersji online przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Skierowane jest do nauczycieli akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych, metodyków oraz nauczycieli-praktyków. Problematyka koncentruje się na dziecku, dzieciństwie i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Zawiera następujące działy: Studia i Rozprawy; Prace Badawcze; Doświadczenia i Propozycje; Recenzje i Sprawozdania. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz innowacji. Teksty publikowane są w języku polskim i angielskim.

 Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki, opinii, recenzji książek oraz sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych.  Trzeci numer czasopisma poświęcony  będzie kreatywności w edukacji. Teksty przyjmowane są do 15 lipca 2019r.

  

 dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS – redaktor naczelny