Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Urszula Lewartowicz

dr Urszula Lewartowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
PRACOWNIA ANIMACJI KULTURY
Funkcje
Kierownik Pracowni
Telefon
81 5376311
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2022/2023 będą odbywały się w formie stacjonarnej:


czwartek, godz. 12.00- 13.00 (pokój 103B, ul. Głęboka 43)


oraz w formie zdalnej (video - konferencja), z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=551028


czwartek - godz. 13.00 - 14.00 Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach drogą mailową.


 

Adres

Głęboka 43, pokój 103B
Lublin

O sobie

urszula.lewartowicz@mail.umcs.pl


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

animacja społeczno-kulturalna, edukacja kulturalna, teatr i kabaret w perspektywie edukacyjnej, amatorski ruch artystyczny

 

Wybrane publikacje:

- Lewartowicz U., Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015.

- Lewartowicz U., Animacja kulturalna dorosłych z perspektywy uczestników i animatorów, "Dyskursy Młodych Andragogów" 2015, t. 16, s. 279-290.

- Kubinowski D., Lewartowicz U., Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej : studia i szkice, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2018.

- Lewartowicz U., Animacja społeczno-kulturalna jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu z kultury, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia" 2018, t. 31, z. 1, s. 199-208.

- Lewartowicz U., Kreatywność jako przedmiot i cel edukacji kulturalnej, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2019, t. 1, z. 38, s. 69-78.

- Lewartowicz U., Możliwości i ograniczenia działalności animacyjnej w gminnych ośrodkach kultury,"Dyskursy Młodych Andragogów" 2020, z. 21, s. 317-328.

- Lewartowicz U., Zabawa w teatr jako forma rozwijania dziecięcej kreatywności, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2020, t. 586, z.1, s. 39-47.

- Lewartowicz U., Pedagogie kabaretu - wstęp do tematu, "Kultura i Edukacja" 2021, tom 1 (131), s. 96 - 108.