Pomóż mi być przy mojej córce! - zbiórka koleżeńska

Choć Julia ma dopiero 18 lat, toczy trudną walkę o swoje zdrowie. Córka dr Magdaleny Barabas z Instytutu Pedagogiki UMCS we wrześniu br. przeżyła zatrzymanie krążenia, co doprowadziło do niedotlenienia mózgu. Od tego czasu wymaga całodobowej opieki i intensywnej terapii, co wiąże się z wysokimi kosztami dla całej rodziny.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na pomoc rodzicom Julki w powrocie do jej zdrowia.

W nocy z 13 na 14 września 2022 roku świat dr Magdaleny Barabas z Instytutu Pedagogiki UMCS stanął w miejscu. U Jej córki 18-letniej Julii doszło do zatrzymania krążenia, a w konsekwencji do niedotlenienia mózgu. Od tego czasu Julka jest w śpiączce i aktualnie przebywa w Klinice Budzik w Olsztynie. Intensywna i efektywna – na co wszyscy mamy nadzieję - rehabilitacja Julki wymaga stałej obecności rodziny, co wiąże się z cotygodniowymi wyjazdami dr Barabas do Olsztyna i wynajmowania tam mieszkania w celu jak najczęstszego przebywania z córką w Klinice. Pani Barabas ma jeszcze 15-letniego syna, który uczy się w liceum w Lublinie, więc jedyną możliwością sprawowania opieki nad dwójką dzieci jest dzielenie czasu między Lublinem i Olsztynem. Kolejne tygodnie pokazują jakie koszty generuje taki tryb życia. Aby umożliwić Pani Magdzie pokrycie kosztów dojazdów i wynajmu mieszkania oraz zakup środków pielęgnacyjnych dla Julki, a także akcesoriów i urządzeń sprzyjających Jej rehabilitacji niezbędna jest nasza wspólna pomoc finansowa.

W wyrazie solidarności, wsparcia i chęci niesienia pomocy Pracownikom UMCS i ich rodzinom, informujemy, że Fundacja Akademia Odkrywców Sportu UMCS utworzyła zbiórkę na portalu zrzutka.pl, poprzez którą można wpłacać dowolne środki pieniężne i tym samym pomóc rodzinie Julki.

Jednocześnie zachęcamy całą społeczność naszej Alma Mater do udziału w zbiórkach koleżeńskich prowadzonych na terenie Uniwersytetu.

Już 14 grudnia br. podczas Wigilii Akademickiej w Chatce Żaka zostanie przeprowadzona zbiórka środków finansowych do puszek na leczenie i bieżące potrzeby p. Magdaleny i jej 18-letniej córki Julki.

Z kolei 19 grudnia br. w budynku Instytutu Psychologii UMCS odbędzie się Kiermasz Świąteczny, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na ww. wsparcie.

Ale to nie koniec działań - na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych miejscach zbiórek na terenie UMCS.

Zachęcamy całą społeczność naszej Uczelni do włączenia się w tę szlachetną akcję!

    Aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2022