Usługi IT

Pomoc

Zgłaszanie incydentów informatycznych / podejrzane maile: alert@umcs.lublin.pl

Zgłaszanie incydentów związanymi z danymi osobowymi: dane.osobowe@umcs.lublin.pl

Problemy z aktywacją konta lub logowaniem do Microsoft Office 365: office365@umcs.pl

USOS www.usos.umcs.pl

Logowanie i obsługa USOS oraz USOSweb
Usterki, problemy techniczne
Obsługa problemów z logowaniem do login.umcs.pl

inż. Michał Tarnowski
mgr Katarzyna Rożek
mgr inż. Sebastian Majewski
mgr Marcin Roman
inż. Ryszard Szczęch
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B
tel. 81 537 57 69
usos@umcs.lublin.pl 

Wirtualny Kampus ➡ www.kampus.umcs.pl

Najczęstsze problemy »
Administratorzy systemu

Opisz problem »

tel. 81 537 61 81

System Obsługi Praktyk www.praktyki.umcs.lublin.pl

Administratorzy systemu

tel. 81 537 58 79
e-mail: administrator.praktyki@umcs.pl

Poczta elektroniczna Zeus / hosting www.zeus.umcs.pl

Konta pocztowe i domenowe
Logowanie, zmiana hasła
Usterki, problemy techniczne
Przypadkowe usunięcie maila
Problemy z wysłaniem / otrzymaniem maila
Obsługa hostingu
mgr inż. Rafał Woliński
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
admin@umcs.lublin.pl

Serwis komputerowy 

Awaria komputera
Awaria urządzeń peryferyjnych (drukarka, monitor, skaner)
Problemy z oprogramowaniem
Problemy z klientem pocztowym
Instalacja urządzeń (drukarka, skaner, komputer)
Instalacja oprogramowania
Problemy z logowaniem do komputera

serwis@umcs.lublin.pl

mgr Krzysztof Brzezina
mgr Piotr Dębek
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127C
tel. 81 537 62 17

mgr Marcin Sugier 
inż. Andrzej Jakubek 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B 
tel. 81 537 26 03

Serwisanci pracują na terenie całej Uczelni. W przypadku trudności z kontaktem telefonicznym prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego.

Elektroniczna Legitymacja www.legitymacja.umcs.pl

Brak legitymacji
Brak zdjęcia do legitymacji
Wydłużony czas oczekiwania na legitymację
mgr Monika Kusyk 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B
tel. 81 537 28 61
sels@umcs.lublin.pl

Problem braku legitymacji można zgłosić za pomocą specjalnego formularza online

Internet bezprzewodowy eduroam www.eduroam.umcs.pl

 Zakładanie kont i logowanie
Usterki, problemy techniczne
Konfiguracja sprzętu
Zgłaszanie problemów z Access Pointami
Mariusz Koziej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127C
tel. 81 537 61 67
eduroam@umcs.lublin.pl 

Zdalny dostęp do sieci (VPN) Więcej informacji

Obsługa użytkownika
Usterki, problemy techniczne

mgr inż. Rafał Woliński
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
operator@umcs.lublin.pl

Redakcja serwisów internetowych  www.redakcja.umcs.lublin.pl

Publikacja informacji na stronie umcs.pl
Logowanie i edycja profilu osobowego
Tworzenie stron internetowych
mgr Elżbieta Maksym
mgr Bogusz Malec
tel. 81 537 28 95
redakcja@umcs.lublin.pl

SAP www.sap.umcs.pl

Pomoc merytoryczna >>

Logowanie, zmiana hasła
Problemy z drukowaniem w systemie SAP

mgr inż. Artur Trębiński
mgr inż. Marek Dubiel
mgr inż. Krzysztof Kędziora
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
sapbasis@umcs.lublin.pl 

Zgłoszenia awarii sieci komputerowej UMCS / Magazyn

Zgłoszenia awarii sieci komputerowej UMCS
Zamawianie materiałów
Kosztorysy
Mariusz Koziej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127A
tel. 81 537 61 67
mariusz.koziej@umcs.lublin.pl 

Wideokonferencje PLATON ➡ Więcej informacji

Obsługa wideokonferencji

mgr inż. Artur Trębiński 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B 
tel. 81 537 26 04
vc@umcs.lublin.pl

Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z obowiązującymi procedurami

« Wstecz